Baseny
Oczyszczalnie
Dom i ogród
Sauny
Uzdatnianie wody
Wanny SPA
Zbiorniki
Uzdatnianie wody / Zmiękczacze

Zmiękczanie wody polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych, odpowiedzialnych za twardość wody, na jony sodu. Proces zachodzi w wymiennikach jonowych w trakcie przepływania uzdatnionej wody przez złoże jonowymienne. Jest to złoże syntetyczne, nie biorące udziału w procesie uzdatniania. Jony wapniowe i magnezowe mogą występować w postaci węglanów Ca(Hc03)2, Mg(Hc03)2 i wówczas mamy twardość węglanową lub w postaci CaCl2, MgCl2, CaS04, NaN03, które powodują twardość niewęglanową. Twardość ogólna będąca sumą tych twardości jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w procesie wymiany sodowej. Podczas jednego o procesu usuwane są równocześnie jony żelaza, manganu i amoniaku. Proponowane zmiękczacze mają zdolność przyjmowania jonów żelaza dwuwartościowego i manganu (o stężeniach od 0,6 do 12mg/dm3 w zależności od urządzenia) równolegle z jonami wapnia i magnezu. Należy podkreślić, że nie powoduje to utraty zdolności jonowymiennej zmiękczaczy. Uzdatniona za pomocą wymiany jonowej woda ma twardość ogólną poniżej 0,03mval. Regeneracja złoża odbywa się roztworem chlorku NaCl (soli). Ilość zużywanego środka soli uzależniona jest od jakości złoża i założonych warunków regeneracji. W zaproponowanej Państwu technologii dzięki zastosowaniu wysoko wydajnych jonitów najwyższej jakości do usunięcia twardości 10° niemieckich z 1m3 wody zużywamy 0,30kg soli. Zastosowanie automatyki do sterowania pracą wymiennika umożliwiło kilkakrotne zwiększenie wydajności poprzez wprowadzenie częstszej niż 1 raz na dobę regeneracji. Zmiękczona do poziomu twardości szczątkowej woda, w przypadku stosowania jej np. do celów kotłowych wymaga dodatkowego uzdatnienia np. podniesienia odczynu i wyeliminowanie tlenu.

Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego (a co za tym idzie zmniejszenia wydajności procesu grzewczego w urządzeniach pracujących na zasadzie wymiany ciepła) oraz większego zużycia środków myjąco-piorących.

Jednostki twardości - tabela przeliczeniowa
 mmol/lmval/lmg CaCO3/l (ppm)stopień niemiecki °dstopień francuski °fstopień angielski °egpg
mmol/l121005,61075,8
mval/l0,51502,853,52,9
mg CaCO3/l (ppm)0,010,0210,0560,10,070,058
stopień niemiecki °d0,1790,35717,911,791,251,04
stopień francuski °f0,10,2100,5610,700,58
stopień angielski °e0,1430,2914,30,81,4310,833
gpg0,1720,34217,20,9581,721,21

Klasyfikacja wody wg jej twardości
<5°dwoda bardzo miękka
5-10°dwoda miękka
10-20°dwoda średnio twarda
20-30°dwoda twarda
>30°dwoda bardzo twarda

Zgodnie z zaleceniami światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz nowymi normami (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 4 września 2000 r., Dz.U. nr 82, poz. 937 - str. 10-11) twardość ogólna wody do picia powinna wynosić 60-500mg CaCO3/l.

Zmiękczanie wody polega na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym - podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodu. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody.

Zmiękczacze dobiera się biorąc pod uwagę zdolności jonowymienne urządzenia, tj. iloczyn trzech następujących wartości:

twardość wody surowej [°d]
przepływu hydraulicznego [m3/h]
czasu tworzenia się solanki potrzebnej do regeneracji żywicy jonowymiennej [ok. 6 h]

Urządzenia zmiękczające wody mogą być sterowane:

czasowo (Z) - regeneracja następuje w zaprogramowanych odstępach dobowych, o żądanej godzinie
objętościowo (WZ) - regeneracja następuje po zmiękczeniu zaprogramowanej objętości wody
objętościowo z pierwszeństwem czasowym (SE) - regeneracja następuje po zmiękczeniu nastawionej objętości wody, ale nie wcześniej niż o zaprogramowanej godzinie (przy braku poboru wody urządzenie wchodzi w regenerację po upływie czasu określonego w instrukcji urządzenia)

Zmiękczacze mogą być jednokolumnowe, jak również dwukolumnowe, zapewniające nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej.

Przed zmiękczeniem powinien być zainstalowany filtr mechaniczny, który zabezpieczy głowicę sterującą zmiękczacza i żywicę jonowymienną przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, przyczyniając się tym samym do lepszej pracy i przedłużenia żywotności urządzenia.
Woda poddawana zmiękczeniu powinna być również odżelaziona i odmanganiona, w przeciwnym wypadku część zdolności jonowymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu. Ponadto ponadnormatywne ilości żelaza skracają żywotność żywicy jonowymiennej (nawet o 50%).

Domowe
Domowe
Przemysłowe
Przemysłowe
Zobacz produkty w naszym sklepie
Domowe
Przemysłowe
Baseny | Oczyszczalnie | Dom i ogród | Sauny | Uzdatnianie wody | Wanny SPA | Zbiorniki
created by Koczur Bartłomiej